Att vara medlem i ett fackförbund är något som de allra flesta vet är bra, men exakt vad ett medlemskap innebär och varför det är så bra att gå med är något som färre personer har koll på. Förenklat uttryckt kan man säga att ett fackförbund består av flera arbetare inom samma bransch som gått ihop för att hävda sina rättigheter för att förhindra att företagen utnyttjar de anställda. Facket står helt enkelt på din sida som arbetstagare och hjälper dig med stöd, råd och uppbackning om det är så att en tvist eller situation skulle uppstå med din arbetsgivare. Som enskild arbetstagare hamnar man lätt i underläge gentemot företaget och att då ha ett fackförbund bakom sig är tryggt och gör det lättare för dig att få rätt. Fackförbundet arbetar med ditt bästa i fokus, vilket även innebär att se till att ditt yrkesområde har en god löneutveckling och drägliga arbetsförhållanden.

En annan anledning till att gå med i ett fackförbund är att ju fler medlemmar facket har, desto starkare blir deras makt och position, vilket i praktiken innebär större möjligheter att påverka och göra skillnad vad gäller arbetsvillkor.

En tredje anledning till att skaffa medlemskap i facket är de förmåner du har som medlem, såsom till exempel bättre lånevillkor, medlemsförsäkringar och rabatter och erbjudanden på en rad olika varor och tjänster – med andra ord finns det en ekonomisk vinning med att gå med i facket.

Ett medlemskap kanske inte märks så mycket dagligen, men om en tvist skulle uppstå blir medlemskapet tacksamt och ovärderligt att ha. Vilket fackförbund du ska välja beror på inom vilket yrkesområde du arbetar – hör dig för bland dina kollegor var de är medlemmar eller sök information på nätet, där du också oftast ansöker om ditt medlemskap.